System telewizji dozorowej umożliwia ciągłą i kompleksową obserwację monitorowanych obiektów. W systemie występuje podział na telewizję kolorową i czarno-białą. Telewizja kolorowa jest stosowana w pomieszczeniach o słabym oświetleniu a więc wewnątrz budynku, zaś czarno-biała na zewnątrz. Obraz z zainstalowanych kamer jest rejestrowany i oglądany na monitorach znajdujących się w pomieszczeniu dyspozytorni lub recepcji. Dzięki sprawnemu i dokładnemu działaniu następuje błyskawiczna lokalizacja zdarzenia. System telewizji dozorowej pełni rolę kontrolną w przypadku pojawienia się zagrożenia zewnętrznego bądź wewnętrznego, jak również wydajnie wspomaga system kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji pożaru.

Pożar jako jeden z najgroźniejszych żywiołów jest szczególnie niebezpieczny w obiektach, które stanowią miejsce pracy dużej liczby osób. Sprawny i skuteczny system sygnalizacji pożaru (SSP) to podstawa bezpieczeństwa ludzi pracujących w takim budynku. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru realizujących wymagane scenariusze pożarowe. Zamontowanie systemu alarmowania pożarowego pozwala na szybkie i precyzyjne zlokalizowanie pożaru, wskazanie miejsca jego powstania, powiadomienie o niebezpieczeństwie najbliższego otoczenia i poprzez system monitoringu – straży pożarnej, a gdy zagrożenie jest duże, automatycznie uruchamia urządzenia gaszące. System alarmowania pożarowego obejmuje wszystkie pomieszczenia budynku, włącznie z rampami, tunelami kablowymi itp.

W pełni lub częściowo zautomatyzowane systemy zarządzania klimatyzacją, wentylacją i oświetleniem są coraz popularniejsze zarówno w nowych budynkach, jak i podczas modernizacji starych. Głwnym zadanien tych systemów jest zapewnienie komfortu użytkownikom oraz przynoszenie dużych oszczędności w zużyciu energii. Systemy służące do wentylacji lub klimatyzowania pomieszczeń zapewniają dostęp świeżego powietrza, jak również wybór zakresu temperatur oczekiwanych w poszczególnych pomieszczeniach. Systemy wentylacji i klimatyzacji znajdują zastosowanie m.in. w: zakładach przemysłowych, centrach handlowych, hurtowniach, magazynach wysokiego składowania, salach widowiskowych, teatrach, kinach, halach produkcyjnych jak również w domach mieszkalnych.